Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Rodzaje umów o pracę

Umowy o pracę, na gruncie polskiego prawa, uregulowane są w Kodeksie Pracy z 1974r (KP). Zawarcie takiej umowy jest jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Istnieje pięć rodzajów umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo oraz umowa na okres próbny.

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Z pewnością, ten rodzaj umowy jest najbardziej pożądanym przez pracownika, gdyż zapewnia względnie najtrwalszą formę stosunku pracy. Cechą szczególną takiej umowy jest brak określenia czasu jej trwania (bezterminowość). Zazwyczaj trwa ona do momentu, w którym któraś ze stron jej nie wypowie. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wymaga uzasadnienia, a okres wypowiedzenia uzależniony jest od czasu zatrudnienia. Okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie, przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy, 1 miesiąc przy minimum 6 miesiącach zatrudnienia, oraz 3 miesiące przy pracy trwającej powyżej 3 lat.

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Taka umowa zawierana jest na z góry oznaczony odcinek czasu, jest więc umową terminową. Co do zasady, czas trwania tej umowy może być ustalany dowolnie. Jeśli jednak między tym samym pracodawcą i pracownikiem zawierana jest trzecia umowa na czas określony a przerwa między nimi nie przekracza miesiąca, umowa ta automatycznie staje się umową na czas nieokreślony. Istnieje możliwość rozwiązania stosunku pracy na podstawie umowy na czas określony, o ile zawarto ją na więcej niż 6 miesięcy oraz jeśli strony przewidziały klauzulę dopuszczającą jej rozwiązanie. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia.

UMOWA NA CZAS WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

Jak sama nazwa wskazuje, ramy czasowe tej umowy określa nie wcześniej ustalony termin, a wykonanie konkretnej pracy. Czasami ciężko jest sprecyzować czas potrzebny do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, dlatego ten rodzaj umowy ulega rozwiązaniu w momencie jego realizacji. Ten rodzaj umowy należy do grupy umów na czas określony.

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Ten rodzaj umowy wykorzystywany jest w praktyce w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zastąpienia jednego pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Umowa na zastępstwo należy do umów terminowych. Może być poprzedzona umową na okres próbny, a okres wypowiedzenia trwa 3 dni.

UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Na podstawie art. 25 §2 KP, ta umowa może trwać maksymalnie 3 miesiące. Istnieje możliwość zawarcia kilku umów na okres próbny, jednak łączny czas ich trwania nie może przekroczyć wspomnianych 3 miesięcy. Ustawodawca dopuszcza ewentualność wypowiedzenia bez podania przyczyny( art. 34 KP). Okres wypowiedzenia trwa 3 dni przy umowie do 2 tygodni, 1 tydzień przy zatrudnieniu do 2 miesięcy, i 2 tygodnie przy umowie zawartej na czas 3 miesięcy.

 

Kodeks pracy przewiduje 5 rodzajów umów o pracę. Stosunek pracy można nawiązać również poprzez m.in. mianowanie czy wybór. Nie można go natomiast utworzyć poprzez zawarcie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, które uregulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego i podlegają innym zasadom, niż wyżej wymienione.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz