Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Rozliczanie pracy w niedziele i święta

Niedziele i święta zostały przez Kodeks pracy (art. 1519 § 1) uznane za dni ustawowo wolne od pracy. W sytuacjach określonych prawem, pracodawca może jednak wymagać, aby pracownicy jego firmy przepracowali niedzielę albo inny dzień wolny od pracy. W jaki sposób powinna zostać zrekompensowana praca w tych szczególnych dniach? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom?

Przepisy Kodeksu pracy (art. 1519 § 2) definiują pracę w niedzielę i święto jako wykonywaną między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu. Dopuszczalne jest jednocześnie ustalenie przez pracodawcę innych godzin, jeżeli wynika to z potrzeby zapewnienia normalnego toku pracy. Wyliczenie okoliczności, w których powierzenie pracownikom pracy w niedziele i święta jest dozwolone, znajduje się w art. 15110 Kodeksu.

Zasady rozliczania pracy w niedziele i święta

Zgodnie z art. 15111 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę w tym terminie – pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę do końca okresu rozliczeniowego – pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Natomiast pracownikowi wykonującemu pracę w święto pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w ciągu danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe – pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto.

Powyższe zasady stosuje się niezależnie od tego, czy praca w niedzielę lub święto wynika z rozkładu czasu pracy pracownika, czy też, czy była to praca z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy albo konieczności prowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii.

Pamiętać należy, że jeśli rekompensata następuje w formie czasu wolnego, to za pracę w niedzielę lub święto należy pracownikowi oddać cały dzień wolny – niezależnie od tego, przez ile godzin trwała praca w niedzielę lub święto. Przy tym, pracownik zachowuje prawo do pełnego, miesięcznego wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdyby z uwagi na udzielenie dni wolnych nie wypracował całego wymiaru czasu pracy.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Praca w godzinach nadliczbowych

Dzień wolny rekompensuje pracownikowi pracę w niedzielę lub święto w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin. Praca w tych dniach powyżej 8 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych i dlatego powinna zostać pracownikowi zrekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym od pracy. Dodatek za taką pracę nadliczbową w wolną niedzielę lub święto wynosi 100 % wynagrodzenia.

Szczególne uprawnienia pracowników wykonujących pracę w niedziele

W art. 15112 Kodeksu pracy określono uprawnienia osób, które ze względu na specyfikę zatrudnienia, wykonują pracę w niedzielę na stałe, a nie jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Taki pracownik powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Zasady tej nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w systemie tzw. pracy weekendowej (przewidującego pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta) – mogą oni pracować we wszystkie niedziele, bez konieczności zapewniania im co czwartej wolnej niedzieli.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz