Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – jakie obowiązki ma pracodawca?

Obowiązki, jakie wynikają z posiadania przez pracodawcę stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148 poz. 973  z dnia 10 grudnia 1998 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca zobowiązany jest tak zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone szczegółowo w załączniku do tego rozporządzenia.

Ponadto, rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe dodatkowej oceny warunków pracy, która uwzględniać powinna organizację stanowisk pracy, w tym rozmieszczenie oraz stan elementów wyposażenia, mogące wystąpić obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, obciążenia czynnikami fizycznymi (w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem), oraz obciążenie psychiczne pracowników. Ocena ta, powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy, a na jej podstawie, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń czy uciążliwości, ma on obowiązek niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ich usunięcia. O wynikach przeprowadzonej oceny, oraz o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowisku pracy, pracodawca powinien poinformować pracowników, jak również odpowiednio takich pracowników przeszkolić.

Do zakresu obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w przypadku zalecenia lekarza, także okularów korygujących wzrok.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach komputerowych przysługuje także, co najmniej 5-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, lub łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przed komputerem.

Należy pamiętać o tym, że przepisy rozporządzenia dotyczą pracowników, którzy w czasie pracy spędzają przed monitorem ekranowym przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny w czasie 8-godzinnego dnia pracy. Dotyczy to również praktykantów i stażystów. Nie mają one jednak zastosowania w przypadku kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów, systemów komputerowych na pokładach środków transportu, systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego, systemów przenośnych, które nie są przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy, kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów, oraz maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym. 

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz