Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Studencie, nauczycielu, uczniu! -poszerzaj horyzonty z Erasmus+

Koncepcja uczenia się przez całe życie zwłaszcza w nowej perspektywie unijnej będzie jedną z priorytetowych, a skierowanie oferty do ludzi w każdym wieku i umożliwienie im doskonalenia zawodowego, odbycia, staży, praktyk czy nabywania doświadczenia i nowych kwalifikacji również zagranicą będzie niewątpliwe szansą, z której bez funduszy trudno byłoby skorzystać. Wszystko to za sprawą programu ERASMUS + oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Co to jest Erasmus+? Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie”, akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów edukacyjnych. Erasmus+ to w założeniu program dla ludzi w każdym wieku, jeśli ich celem jest kształcenie-  umożliwia zagraniczną mobilność tj. wyjazdy w celach edukacyjnych np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat. Skorzystać z oferty mogą nie tylko uczniowie i studenci, ale również kadra edukacyjna i pracownicy młodzieżowi.  Szacunkowo będzie to ok. 4 milionów ludzi. Na ten cel  w latach 2014-2020 ma być przeznaczone aż 14.7 mld EUR z czego już w tym roku Polska dostanie 102 mln EUR.

Jakie możliwości daje Erasmus +? Wprawdzie w przewidzianych naborach nie mogą brać udziału indywidualni beneficjenci, a jedynie instytucje lub organizacje, ale z oferty korzystać mogą osoby związane z edukacją bowiem największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Program podzielono na 6 sektorów: edukację szkolną, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych, młodzież oraz projekty centralne i sport. W ramach poszczególnych sektorów możliwe są konkretne działania skierowane do odpowiedniej grupy odbiorców.

W sektorze edukacji  przewidziany jest np. udział pracowników szkół w wyjazdach zagranicznych, dających im możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą, szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie: udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych, obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej. Wyjazdy zagraniczne mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy. Dzięki programowi Erasmus+ uczniowie szkół zawodowych  i technicznych, osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy oraz absolwenci do jednego roku po ukończeniu szkoły mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Staż za granicą można odbyć w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Podobna oferta skierowana jest w ramach tego sektora do nauczycieli, trenerów, opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych, doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe. Mają  oni możliwość rozwoju zawodowego w formie: praktyk zawodowych, obserwacji lub    prowadzenia kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich. Studenci i absolwenci uczelni, co jest nowością, mogą skorzystać z zagranicznych staży i praktyk oraz studiować za granicą na uczelniach, które również uczestniczą w programie. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Wyjazd może trwać aż 2 lata, a studentom w tym czasie przyznawane jest stypendium  w wysokości zależnej od kraju w którym odbywają staż, praktykę czy studia. Studenci będą mieli również szansę na sfinansowanie zagranicznej edukacji bowiem w ramach sektora szkolnictwo wyższe przewidziano gwarancje spłaty pożyczek zaciągniętych w celu podjęcia studiów magisterskich w innym kraju europejskim. Program Erasmus + dodatkowo wspiera kadrę szkolącą dorosłych oraz młodzież. Młodzi ludzie w wieku 13-30 i 17-30 mogą uczestniczyć w wymianach młodzieżowych, czy wolontariacie zagranicznym zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Jeżeli pracujecie w sektorze edukacji, niezależnie od jej poziomu, jesteście rodzicami ucznia czy studenta, to warto zapoznać się z programem szczegółowo na stronie www.erasmusplus.org.pl. i być może podsunąć pomysł o aplikowaniu o środki w instytucji, w której pracujecie. Dla waszych dzieci natomiast może być to szansa na obcowanie z inną kulturą, językiem i lepszy start na rynku pracy, bo doświadczenie  i wiedza zwłaszcza zdobyte zagranicą ułatwiają dalsze poczynania na rynku pracy.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz