Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorczych mam

Mamy na działalności gospodarczej czy umowach zlecenie w trakcie sprawowania opieki na swymi pociechami czyli tzw. „wychowawczym” miały dotychczas niełatwe życie w związku z tym, iż nikt nie płacił za nie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Często nie było więc łatwo podjąć decyzji o posiadaniu dziecka. Od września ma to ulec zmianie w związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmieniającą zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w czasie przerwy w pracy, która powstała w związku z osobistą opieką nad dzieckiem.

Kogo dotyczą zmiany? Zmiana ma odniesienie do osób, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, co oznacza sprawowanie osobiście opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do trzech lat, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie piątego roku życia, zaś w przypadku dziecka niepełnosprawnego, wymagającego osobistej opieki tej osoby, przez okres do sześciu lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Do tej pory składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie przerwy związanej ze sprawowaniem opieki w wyżej wymienionym zakresie państwo opłacało jedynie za osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy bo to one w głównej mierze mogły korzystać z urlopów wychowawczych. Zleceniobiorcy czy osoby prowadzące własną działalność  nie mogły liczyć na taki przywilej. Obecnie po zmianie, która weszła w życie 1 września ma się to zmienić. Przepisy obejmują zatrudnionych na umowę-zlecenie lub umowę agencyjną, samozatrudnionych, a także osoby dotąd nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS.

Jakie zmiany? Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia.  Podstawową zmianą jest więc poszerzenie kręgu osób za które opłacane będą składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Teraz budżet państwa będzie je opłacał m.in. za osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę zlecenie, mające bezpośrednio przed rozpoczęciem opieki co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy. Osobom mającym krótszy staż oraz osobom nieubezpieczonym budżet państwa będzie finansował tylko składki na ubezpieczenie emerytalne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym ma być ustalana w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Nowelizacja wprowadziła różne podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem:  dla osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem będzie to, co do zasady, kwota stanowiąca 60 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,  dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz