Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

W dniu 30 września br. upływa termin na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego

W tym roku po raz pierwszy obowiązuje data 30 września jako ostateczny termin na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Urlopu wypoczynkowego należy udzielać w tym roku kalendarzowym, w którym uprawniony nabył do niego prawo. Jeżeli jednak z przyczyn określonych w przepisach prawa, a więc:

  • przesunięcia terminu urlopu:
  • na wniosek pracownika (art. 164 par. 1 K.p.),
  • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 164 par. 2 K.p.)
  • w związku z niemożnością jego rozpoczęcia w ustalonym terminie z powodu z usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 165  K.p.),
  • przerwania urlopu (z powodów wskazanych w art. 166 K.p.)
  • odwołania z urlopu przez pracodawcę w okolicznościach wskazanych w (art. 167 K.p.

pracownik nie wykorzysta bieżącego urlopu, należy go udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wskazany termin uznaje się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu najpóźniej w ostatnim dniu tego miesiąca. Nie dotyczy to jedynie części urlopu udzielanego w trybie na żądanie.

W/w informacje dotyczą urlopu za rok 2012. Termin na wykorzystanie urlopów z lat wcześniejszych (za wyjątkiem części „na żądanie”) minął w latach poprzednich. Ewentualna kontrola PIP najprawdopodobniej uzna takie zaległości za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które jest zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Ponadto istnieje ryzyko ich przedawnienia. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają bowiem przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

Napisał:

avatar

Absolwentka I stopnia na wydziale Turystyki i Rekreacji w WSHGiT w Warszawie, absolwentka I stopnia na wydziale Stosunków Miedzynarodowych w WSEI w Lublinie. Obecnie pracuje w spółce na stanowisku Dyr. Finansowy.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz