Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Wymiar czasu pracy w roku 2014

Ogólne zasady ustalania wymiaru czasu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i  przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

W myśl art. 130 k.p. aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  • pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  • dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego – przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  • odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

W 2014 roku, osoby zatrudnione w pięciodniowym tygodniu pracy mające dzień wolny w sobotę przepracują 2000 godzin w czasie 250 dni pracy. W całym roku uzyskamy 115 dni wolnych od pracy, w tym 9 dni przypadających w dni robocze.

 

Ruchomy system czasu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy z 12 lipca 2013 roku[1] umożliwiła wprowadzenie w zakładzie pracy tzw. ruchomego czasu pracy.

Zgodnie z art. 140¹ k.p. rozkład czasu pracy może przewidywać:

  • różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy,
  • przedział czasu w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Wyznacznikiem tak świadczonej pracy jest przede wszystkim elastyczna forma jej organizacji przejawiająca się w postaci większej samodzielności pracownika.

Wykonywanie pracy zgodnie z tak zmienionymi rozkładami czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku (art. 132 i 133 k.p.). Pracodawca powinien bezwzględnie poinformować pracownika o konieczności zachowania okresu odpoczynku dobowego wynoszącego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Zgodnie z art. 140¹ § 4 k.p. wykonywanie pracy w tej samej dobie nie będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak, gdyby różne godziny rozpoczęcia czy zakończenia pracy spowodowane zostały poleceniem pracodawcy, to dłuższa niż 8-godzinna praca w dobach, w których to polecenie wystąpiło, będzie już pracą w godzinach nadliczbowych.

 

Okres rozliczeniowy nawet do 12 miesięcy

Nowością w przepisach z zakresu prawa pracy, wprowadzoną wspomnianą już nowelizacją, jest możliwość stosowania w każdym z systemów czasu pracy okresu rozliczeniowego przedłużonego nawet do 12 miesięcy. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy (art. 129 § 2) obowiązują nas od 23 sierpnia 2013 roku i pozwalają na przedłużenie okresu rozliczeniowego przez pracodawcę jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. W takiej sytuacji pracodawcy są oczywiście zobowiązani do zachowania ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie braku organizacji związkowej, w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 150 § 3 k.p.).

 

Tabele przedstawiające wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2014 roku:

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin

Liczba 
dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 dni)

168

21

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 dzień)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 dni)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 dzień)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 dzień)

160

20

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 2 dni)

144

18

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 dni)

168

21

Łącznie

2.000

250

 

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin

Liczba 
dni

I-III

(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 2 dni)

496

62

IV-VI

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 dni)

488

61

VII-IX

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 dzień)

520

65

X-XII

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 dni)

496

62

Łącznie

2.000

250

 

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin

Liczba 
dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 dni)

664

83

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 4 dni)

664

83

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 4 dni)

672

84

Łącznie

2.000

250

 

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin

Liczba 
dni

I-VI

(40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 6 dni)

984

123

VII-XII

(40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 5 dni)

1.016

127

Łącznie

2.000

250

 

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2014 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin

Liczba 
dni

I-XII

(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. × 11 dni)

2.000

250

 

 


[1] Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Dz.U. 2013, poz. 896.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz