Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czy każdy musi płacić za posiadanie psa?

Mając czworonoga, musimy liczyć się z tym, że będziemy zobowiązani do wniesienia opłaty związanej z jego posiadaniem. Nie każdy jednak będzie zobligowany do jej zapłaty. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie której do końca 2007r. należało wnosić podatek od posiadania psów, który od 2008r. stał się opłatą. Kto  jest zobowiązany do płatności i jakie są zasady jej wnoszenia?

Ze względu na to, że koszty związane z obsługą i poborem podatku od posiadania psów były niewspółmiernie wysokie, został on zniesiony wraz z końcem 2007r. W jego miejsce pojawiła się jednak fakultatywna opłata od posiadania psów. Istnienie opłaty uzależnione jest od decyzji rady gminy. Ma ona prawo również kształtować jej wysokość, samodzielnie ustalać termin płatności, a także dokonywać zwolnień przedmiotowych. Wspomniana kwota opłaty nie może jednak przekroczyć, ustalanej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, stawki maksymalnej. Kwota ta w 2014r. wynosi 121,01zł i jest zmieniana corocznie.

Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty? Obowiązek ten mają to osoby fizyczne posiadające psy. Ustawa przewiduje jednak kilka wyłączeń, poprzez wskazanie kto nie musi ponosić takiej opłaty:

  • Pod warunkiem wzajemności – członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP
  • Osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa
  • Osoby niepełnosprawne – z tytułu posiadania psa asystującego
  • Osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa
  • Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania maksymalnie dwóch psów

Istnienie opłaty od posiadania psów nie jest obowiązkowe. Zależy ono od decyzji podejmowanej przez radę gminy. Organem podatkowym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Opłata wnoszona jest jednorazowo, w ustalonym przez radę gminy terminie. Jej pobór może być realizowany przez inkasentów. Wiele dużych miast dawno zrezygnowało z pobierania opłaty od posiadania psów, tłumacząc niewspółmierność kosztów w stosunku do generowanych wpływów z tej daniny. Jednak są też miasta, w których nie unikniemy tego obowiązku.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz