Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czy paragonem fiskalnym można udokumentować koszty działalności?

Jeśli nie można otrzymać faktury VAT  to na podstawie paragonu fiskalnego sporządza się dowód wewnętrzny. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (z późniejszymi zmianami) ustawodawca przewidział możliwość dokumentowania niektórych wydatków dowodami wewnętrznymi zaopatrzonymi w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatku.

Czy wszystkie wydatki można dokumentować dowodami wewnętrznymi?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (z późniejszymi zmianami) ściśle określa sytuacje gdzie możliwe jest stosowanie dowodów wewnętrznych.

Jeśli przedsiębiorca dokona zakupu  w  jednostkach  handlu detalicznego – sklepie (§ 14 ust. 1 pkt 4) materiałów pomocniczych, takich:

 • Materiały
 • Środki czystości i bhp
 • Materiały biurowe

to może na podstawie paragonu zaksięgować poniesione koszty. Jednakże taki dowód musi spełniać pewne warunki formalne, tzn. w dowodzie muszą być określone:

 • Data zakupu
 • Oznaczenie sprzedawcy
 • Ilość zakupionego towaru
 • Cena jednostkowa
 • Wartość podatku

Na odwrocie paragonu przedsiębiorca musi samodzielnie uzupełnić brakujące danej:

 • Oznaczenie nabywcy/nazwa firmy
 • Adres
 • Rodzaj zakupionego towaru

Paragonami można posługiwać się również w innych przypadkach, na przykład takich jak:

 • Opłaty za przejazdy płatnymi autostradami
 • Bilety parkingowe
 • Zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych
 • Zakupu od ludności surowców zielarskich, jagód grzybów leśnych itp.
 • Zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt
 • Kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących
 • Wydatków związanych z mediami w części przypadającej na działalność gospodarczą.
 • Opłat sądowych i notarialnych
 • Opłat skarbowych.

Napisał:

avatar

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Ekonomicznych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzi Centrum Wspierania Biznesu w Lublinie.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz