Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Formy rozliczania działalności gospodarczej – karta podatkowa

Czasy są trudne i o pracę niestety niełatwo, dlatego coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, tym bardziej że liczne dofinasowania, dotacje i pożyczki ułatwiają nam podjęcie tego ryzyka. Główne obawy związane jednak z własnym biznesem to liczne formalności dotyczące rozliczania i wyboru formy opodatkowania. Nie taki diabeł straszny jak go malują , bo wybór nie jest aż tak duży, należy tylko dokładnie przeanalizować co chcemy robić i jakich spodziewamy się obrotów i kosztów. Dzisiaj przedstawię pierwszą z dostępnych form rozliczania w przedsiębiorstwie tj. kartę podatkową.

Karta podatkowa nosi miano najprostszej formy rozliczenia działalności i skierowana jest do osób fizycznych lub spółek cywilnych prowadzących drobną działalność głównie handlową, usługową czy gastronomiczną. Warunki korzystania z tej właśnie formy reguluje ustawa o zryczałtownym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tam też zawarte są rodzaje działalności, które kwalifikują się do używania karty podatkowej oraz sytuacje, które wykluczają ten wybór.

Z ubiegania o tą formę rozliczania wykluczeni jesteśmy m.in. gdy wytwarzamy wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, nasz małżonek prowadzi działalność w tym samym zakresie, korzystamy z usług osób zatrudnionych u nas na umowy zlecenie czy o dzieło, a nie umowę o pracę lub prowadzimy równocześnie działalność nie podlegającą opodatkowaniu kartą.

Aby rozliczać się w formie karty podatkowej należy złożyć odpowiedni wniosek (PIT-16) we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wystarczy by wniosek złożył jeden ze wspólników) – jeśli prowadzimy już działalność i chcielibyśmy zmienić formę rozliczania właśnie na kartę to wniosek taki powinien być złożony najpóźniej do dnia 20 stycznia roku, w którym chcemy rozliczać się za pomocą karty podatkowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku, urząd ustala wysokość karty na dany rok podatkowy. Wysokość ta zależy głównie od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców gminy na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza. Stawka jest tym mniejsza im mniejsza miejscowość lub liczba pracowników u nas zatrudnionych. Czasem zdarza się też, że stawki karty podatkowej mogą być podwyższane lub obniżane przez urząd skarbowy np. obniżka dotyczy osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, w sytuacji gdy pracujemy na etacie w pełnym wymiarze czasu pracy na działalność nie zatrudniając żadnych pracowników itp.

Główne zalety karty podatkowej dotyczą minimalnych formalności z nią związanych. Nie musimy bowiem prowadzić ksiąg podatkowych, wykazu środków trwałych, ustalać wysokości przychodów i kosztów działalności, składać zeznań podatkowych i deklaracji o przychodzie, gromadzić dowodów zakupu towarów i usług.

Nasze główne obowiązki to wpłacanie co miesiąc ustalonej przez urząd kwoty do 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły oraz za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego, prowadzić ewidencję i indywidualne karty przychodów pracowników przez nas zatrudnianych, wystawiać faktury i rachunki (tylko jeśli klient tego sobie życzy) oraz przechowywanie ich kopii, składać do urzędu skarbowego do 31 stycznia deklarację (PIT 16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od karty podatkowej.

Pamiętajmy też, że musimy na bieżąco informować urząd skarbowy w formie pisemnej o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na taka formę rozliczania, lub o likwidacji działalności gospodarczej, urząd bowiem w przypadku składania nieprawdziwych informacji lub braku informacji z naszej strony może pozbawić nas prawa do karty podatkowej. Jeśli natomiast wywiązujemy się ze zobowiązań rzetelnie urząd co roku przysyła nam informacje dotyczącą wysokości podatku.

Wkrótce informacje o kolejnych formach rozliczania w przedsiębiorstwie.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz