Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Gdzie należy zapłacić podatek od środków transportowych?

Gdy wiemy już, że nasz pojazd podlega podatkowi od środków transportowych oraz mamy również wiedzę na temat podstawy opodatkowania i stawek, czas na zapłatę podatku. No właśnie, jaki organ jest właściwy do pobierania podatku i jakiego są terminy jego płatności?

 

Organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest:

  1. Organ podatkowy, na terenie którego podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę
  2.  Organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca pojazdy podlegające opodatkowaniu – w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki administracyjne
  3. Organ podatkowy współwłaściciela, który jako pierwszy jest wpisany do dowodu rejestracyjnego –  przypadku współwłasności środka transportowego

Do kiedy należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych?

Podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację do 15 lutego każdego roku podatkowego, za dany rok. Jeżeli jednak obowiązek powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia obowiązku uzasadniającego jego powstanie. Wspomniana deklaracja powinna być oddana na właściwym druku, którego wzór ustalany jest w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Jaki jest termin płatności podatku od środków transportowych?

Zgodnie z ustawą, podatek od środków transportowych należy zapłacić w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 lutego i do 15 września,  na rachunek właściwego urzędu gminy.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :

  1. po 1 lutego, ale przed 1 września danego roku, wówczas podatek jest płatny w dwóch ratach
    •          I rata – w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku
    •         II rata – do 15 września
  2. po 1 września – podatek płatny jest jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w danym roku, jego wysokość ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, których obowiązek ten istniał.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz