Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Powierzchnia użytkowa w podatku od nieruchomości

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powierzchnia użytkowa. Zdefiniowanie jej może stanowić problem, ponieważ pojęcie to występuje w kilku aktach prawnych, a co za tym idzie, jest też różnie postrzegane. Gdzie należy szukać definicji powierzchni użytkowej na potrzeby podatku od nieruchomości?

Kwestia podatku od nieruchomości jest uregulowana ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym, że ustawodawca zawarł w niej wyjaśnienie dotyczące pojęcia powierzchni użytkowej, ta definicja jest właściwa przy jej pomiarze dla potrzeb omawianego podatku.

W art. 1a ust. 1 pkt 5 niniejszej ustawy czytamy, że powierzchnią użytkową budynku lub jego części jest powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Zgodnie z ustawą za kondygnację uznaje się także garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Opodatkowaniu nie podlega na przykład strych, balkon czy garaż wybudowany przy domu.

Wymiar podatku może być uzależniony od wysokości kondygnacji lub pomieszczenia. I tak zgodnie z ustawą, powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość wynosi poniżej 1,40m – powierzchnię taką się pomija. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli posiadamy pokój na poddaszu o powierzchni 30m² i wysokości 1,80 m to do powierzchni użytkowej zaliczamy 15m² takiego pokoju.

Podatnicy, często zgłaszają taką powierzchnię użytkową, jaka wpisana jest w projekcie budowlanym. Należy jednak mieć świadomość, że często tak wyliczona powierzchnia nie jest tożsama z tą, która powinna być wskazana na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz