Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Rozliczania w firmie ciąg dalszy – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Poznaliśmy już jedną z najprostszych form rozliczania w przedsiębiorstwie tj. kartę podatkową. Dzisiaj kolejny sposób, również należący do uproszczonych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, a mianowicie rozliczanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania jest w szczególności korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy ponoszą małe koszty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Główną ideą ryczałtu jest bowiem płacenie podatku od przychodu, co jednak powoduje, iż nie można odliczyć kosztów od przychodu.

Do korzystania z tej formy, podobnie jak w przypadku karty podatkowej nie są uprawnieni wszyscy prowadzący działalność. Dotyczy ona podatników osiągających przychody

z pozarolniczej działalności gospodarczej i odnosi się głównie do osób fizycznych, spółek cywilnych oraz spółki jawnej osób fizycznych. Z ryczałtu nie mogą natomiast skorzystać prowadzący apteki, lombardy, przedsiębiorcy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, korzystający z okresowego zwolnienia podatkowego itp. na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto w przypadku podatników prowadzących działalność w roku poprzedzających rok podatkowy to mogą oni korzystać z tej formy rozliczania tylko w przypadku gdy ich przychody nie przekraczały 150 tys. Euro, a w przypadku spółek suma przychodów wspólników osiąganych z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. Euro (stawka na rok 2011)

W odróżnieniu od karty podatkowej, naszą chęć rozliczania właśnie w ten sposób deklarujemy w pisemnym oświadczeniu składanym do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (nie istnieje konkretny formularz na którym takie oświadczenie ma być złożone). Po złożeniu oświadczenia jesteśmy określani wg stawek ryczałtowych w zależności od charakteru naszej działalności: 3% dotyczy przede wszystkim przychodów z działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej (wyłączając sprzedaż alkoholu), 5,5% przychodów, uzyskiwanych z działalności wytwórczej oraz produkcyjnej i budowlanej, 8,5% przychodów pochodzących z działalności usługowej oraz z przygotowywania dzieci do nauki w szkole (wychowanie przedszkolne), 17% przychodów ze świadczenia usług niematerialnych, takich jak wynajem samochodów osobowych czy usług hotelarskich oraz 20% w przypadku wolnych zawodów (lekarz, stomatolog, weterynarz itp.)

Podatnikom, którzy zdecydują się na wybór rozliczania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przysługuje prawo do korzystania z większości odliczeń poza np. ulgą na dziecko. Nie można także stosować wspólnego opodatkowania z małżonkiem, ani korzystać z preferencyjnych warunków opodatkowania dla osób, które samotnie wychowują dzieci. Niewątpliwie plusem podobnie jak w przypadku karty jest fakt, iż nie trzeba prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ale to jedyne podobieństwo bo musimy poza tym prowadzić ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz karty przychodów pracowników. Do naszych obowiązków sprawozdawczych należy również comiesięczne obliczanie kwoty podatku i dokonywanie wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania (w określonych przypadkach można też płacić podatek kwartalnie), a także składanie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (PIT 28).

W kolejnej odsłonie rozliczanie na zasadach ogólnych – opodatkowanie według skali podatkowej.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz