Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Uga internetowa

Większość podatników nie będzie miała możliwości do skorzystania w roku 2013 z ulgi internetowej. Według obowiązujących przepisów prawo do odliczenia wydatków w ramach ulgi internetowej przysługiwać będzie tylko tym podatnikom, którzy do tej pory nie korzystali z niego. Prawo to ograniczono jednak do dwóch, kolejno po sobie następujących lat podatkowych.

Przykład:
Podatnik, który skorzystał z ulgi internetowej po raz pierwszy w roku 2012 będzie miał prawo do odliczenia również za rok 2013. Jeśli podatnik skorzystał z ulgi np. za rok 2011, w roku 2012 nie skorzystał z tego prawa, to niestety traci prawo do ulgi w roku 2013.

Odliczyć można wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzysta się oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu  np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci i internetu.

Należy oczywiście posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania internetu zawierające w szczególności: dane identyfikujące podatnika, jako kupującego usługę, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Odliczyć można  zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet w kwocie nie wyższej niż 760 zł

przykład:
Podatnik posiada faktury za korzystanie z sieci internetowej w łącznej wysokości 690,00 zł. Za usługi te zapłacił przelewem z konta bankowego w wysokości 580,00. Z ulgi internetowej podatnik może skorzystać jedynie w wysokości 580.00 ( wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym).

Kwotę ulgi internetowej należy ująć w zeznaniu rocznym, w którym rozliczamy się  z uzyskanych dochodów (PIT28, PIT 36, PIT 37) wykazując kwotę ulgi w formularzu PIT/O, w którym wykazujemy wysokość odliczenia.

WAŻNE
Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Napisał:

avatar

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Ekonomicznych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzi Centrum Wspierania Biznesu w Lublinie.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz