Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Samochód za dotację

Pieniądze unijne niewątpliwie wiele dały polskim przedsiębiorcom. Wielu z nich dzięki funduszom stawiało pierwsze kroki na rynku, inni  wzbogacili swoje firmy o nowe sprzęty i usługi. Niesłabnącym zainteresowaniem wielu obecnych i przyszłych beneficjentów funduszy unijnych cieszy się kwestia zakupu w ramach dotacji samochodu. Czy można kupić samochód dla firmy, czy każdy program na to pozwala, a jeśli nie, jakie są ograniczenia?

Nie dla firm transportowych! Zakup samochodu za fundusze unijne nie jest prostą sprawą, tym bardziej jeśli o auto ubiega się firma transportowa. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, wyklucza się pomoc na nabywanie środków transportu przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarowego i osobowego. W związku z tym zarówno o samochodach osobowych jak i ciężarowych firmy te mogą zapomnieć, oczywiście nie ma przeciwwskazań zwłaszcza w ramach regionalnych programów operacyjnych aby ubiegały się one o dofinansowanie na rozwój innych nowych usług niezwiązanych z zakupem aut. O tym czy dany przedsiębiorca kwalifikuje się jako firma transportowa decyduje jego PKD czyli symbol Polskiej Kwalifikacji Działalności.

A co z innymi firmami? Firmy nie kwalifikujące się jako transportowe mogą ubiegać się o dotacje  na zakup środka transportu, ale jedynie specjalistycznego (są to głównie pojazdy specjalne należące do grupy 743 i 79 Klasyfikacji Środków Trwałych, a niekiedy tylko te wskazane w dokumentacjach konkursowych programów regionalnych), przeznaczonego do wykonywania konkretnej usługi, koniecznie stanowiącego integralną część projektu wpływającego na rozwój firmy.  Dla środka transportu  w takim wypadku będzie konieczne przedstawienie wiarygodnej metody weryfikacji jego wykorzystania, a ponadto istotne jest by środek transportu nie był jedynym zakupem w projekcie. Przedsięwzięcia, w których głównym celem jest zakup środka transportu niestety zmniejszają prawdopodobieństwo uzyskania dotacji praktycznie do zera.

Środki transportu na terenach wiejskich? Pewne udogodnienia zastosowano w przypadku mikro przedsiębiorców ubiegających się o dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” umożliwia zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcąm jednak i tu istnieją pewne ograniczenia: dla firm świadczących wyłącznie usługi transportowe, koszt zakupu środka transportu nie może przekroczyć trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych zaś w przypadku działalności gospodarczej w zakresie innym niż usługi transportowe, koszt zakupu takiego środka transportu nie może przekroczyć wartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych. Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD jako Transport drogowy towarów.

Samochód z Powiatowego Urzędu Pracy? Szanse na zakup środka transportu maja również bezrobotni lub przedsiębiorcy ubiegający się o finansowe formy wsparcia w powiatowych urzędach pracy.  Możliwość taką określa indywidualnie każdy urząd w swoich regulaminach dlatego planując ubieganie się o dotacje na ten cel najlepiej zwrócić się do właściwej nam instytucji. W ramach środków na podjęcie działalności  zwykle możliwy jest zakup samochodu dostawczego lub osobowego ale jedynie w części nieprzekraczającej zazwyczaj 30% czy 50% wnioskowanych środków. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zakup taki również może być w niektórych urzędach uznawany, ale tylko jeśli chcemy utworzyć stanowisko, gdzie samochód będzie absolutnie niezbędnym narzędziem pracy.

Uzyskanie unijnych pieniędzy na zakup środków transportu nie jest więc prostą sprawą dlatego korzystnym rozwiązaniem dla firm już działających jest korzystanie z ofert bankowych często preferencyjnych, bo również dofinansowanych ze środków unijnych: leasingu, kredytów samochodowych, refinansowania czy kredytów inwestycyjnych.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz