Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Samochód służbowy – co VAT-em?

Od 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Jednym z zagadnień cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem jest kwestia odliczenia podatku od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ustawa w „nowej odsłonie” nie tylko definiuje czym są pojazdy samochodowe, ale również precyzuje warunki, których spełnienie będzie umożliwiało bardziej korzystne odliczenia.

Zasady przed 1 kwietnia 2014 r.? Osoby, które zakupiły auto do 1 kwietnia tego roku obowiązują przepisy, wedle których od zakupu samochodu osobowego (lub innego niż osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) przedsiębiorcy mają prawo odliczenia 60% kwoty VAT na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Od stycznia po pierwszych zmianach w ustawie przewidziano również kategorie pojazdów, których zakup uprawnia do odliczenia 100% VAT. Istotne, że pełne odliczenie VAT przysługuje również w przypadku wydatków związanych z zakupem paliwa do tego auta. Sprawę komplikuje fakt, iż żeby być uprawnionym do pełnych odliczeń samochód taki winien posiadać świadectwo homologacji, a także zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdu wraz z odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

A co po 1 kwietnia? Kolejne zmiany zmodyfikowały art. 86A ustawy o VAT. Już w 1 ustępie wskazane jest, że co do zasady podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT z tytułu nie tylko transakcji zakupu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanego do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych, jego wytworzenia, najmu, dzierżawy leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze, ale także wszelkich wydatków związanych z jego eksploatacją tzn. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów. Odliczenie kosztów paliwa będzie jednak możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.


Dla kogo 100% odliczenie? Ustawodawca zachował możliwość pełnego odliczenia VAT dla wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej lub konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. W kolejnych ustępach zaznaczone jest na jakiej podstawie następuje udowodnienie przeznaczenia pojazdu jedynie na potrzeby działalności tj. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Wymagana więc będzie ewidencja prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Z obowiązku jej prowadzenia zwolniono przedsiębiorców, których pojazdy przeznaczone są wyłącznie do: odprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Warunkiem uzyskania możliwości pełnego odliczenia będzie również złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienia o posiadaniu samochodu przeznaczonego wyłącznie do użytku służbowego w terminie do 7 dni od daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz