Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kadry

 

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

15 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym I warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz.U. poz. 929). Wprowadzona nowelizacja dostosowuje obowiązujące dotychczas przepisy do regulacji unijnych, które również uległy zmianom. Nowością...
Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Zgodnie z opublikowanym 15 września Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. 2014 poz. 1220), wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyniesie 1 750 zł i co za tym idzie, będzie o 70 zł wyższe od tegorocznego. Co oznacza...
Czytaj więcej

Instrukcje BHP – jakie obowiązki ma pracownik?

Instrukcja BHP jest dokumentem równie ważnym jak inne przepisy wewnątrzzakładowe, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich pracowników. Dodatkowo, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest, zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Co dzieję się w sytuacji, kiedy pracownik narusza te obowiązujące w...
Czytaj więcej

Czas trwania kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą powinien liczyć się z faktem, że na terenie jego firmy pojawić się mogą inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Czas trwania kontroli PIP zależy zarówno od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości firmy, jak i od celu jej przeprowadzania. Jakie ograniczenia i limity czasowe obowiązują inspektorów? O...
Czytaj więcej

Błędy formalne na zwolnieniu lekarskim – co dalej?

Niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub opieki nad chorym członkiem rodziny uprawnia wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem do przyznania im z tego tytułu świadczenia chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Do odpowiedniego udokumentowania takiego stanu rzeczy służy formularz ZUS ZLA. Niestety, przedkładane przez pracowników zwolnienia lekarskie...
Czytaj więcej

„Dzień dobry, kontrola”, czyli kiedy możemy spodziewać się wizyty inspektora PIP?

Postępowanie kontrolne przeprowadzane przez inspektora pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale też przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.  Kto i kiedy może spodziewać się kontroli? Kto podlega czynnościom kontrolnym?  Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają wszyscy pracodawcy...
Czytaj więcej

Mikroprzedsiębiorco – wykształć swoich pracowników za darmo

Szkolenia są nieodłącznym elementem rozwoju kadry w każdym przedsiębiorstwie. Koszty podnoszenia kwalifikacji nie są jednak małe, dlatego w Polsce jedynie nieliczni przedsiębiorcy i sami pracownicy chętnie podejmują trud związany z wyszukaniem odpowiedniej oferty szkoleniowej. Z pomocą w ostatnich latach przyszły fundusze unijne, które umożliwiły zatrudnionym w sektorze MSP podnoszenie kwalifikacji,...
Czytaj więcej

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Regulamin pracy jest aktem wewnątrzzakładowym stanowiącym swoiste źródło prawa pracy, a jego utworzenie obowiązuje każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej dwudziestu pracowników, i którego nie obowiązują przepisy układu zbiorowego pracy. Katalog zagadnień, które powinien on regulować zawarty został w art. 1041 Kodeksu pracy....
Czytaj więcej

Paszport nie tylko do przekraczania granic

Zbliżają  się wakacje, dla tych którzy zaplanowali zarobkową emigrację oraz dla tych, którzy już mieszkają poza granicami Polski, Europejski Portal Mobilności Zawodowej przygotował kolejne narzędzie ułatwiające poszukiwanie pracy w nowym kraju. Europejski Paszport Umiejętności to uzupełnienie już istniejących dokumentów EUROPASS, świadczących o zdobytym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym honorowanym w całej...
Czytaj więcej

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148 poz. 973  z dnia 10 grudnia 1998 r.), pracodawca zobowiązany jest tak zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, aby spełniały...
Czytaj więcej