Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

ZUS

 

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

1 kwietnia jest datą rozpoczynającą nowy rok składkowy, a co za tym idzie jest też datą, od której rozpoczynają funkcjonowanie nowe stawki wypadkowe. W wyniku wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia różnicującego stopę procentową tej składki (Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania...
Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Zgodnie z opublikowanym 15 września Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. 2014 poz. 1220), wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyniesie 1 750 zł i co za tym idzie, będzie o 70 zł wyższe od tegorocznego. Co oznacza...
Czytaj więcej

Nie zwlekaj z umorzeniem zaległości w ZUS!

Prowadziłaś działalność gospodarczą, masz z tego tytułu zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegałaś obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Tylko do 15 stycznia 2015 uprawnieni do tego przedsiębiorcy mogą starać...
Czytaj więcej

Błędy formalne na zwolnieniu lekarskim – co dalej?

Niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub opieki nad chorym członkiem rodziny uprawnia wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem do przyznania im z tego tytułu świadczenia chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Do odpowiedniego udokumentowania takiego stanu rzeczy służy formularz ZUS ZLA. Niestety, przedkładane przez pracowników zwolnienia lekarskie...
Czytaj więcej

Zasiłek chorobowy – sprawdź kiedy NIE przysługuje!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do wykonywania pracy w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których prawo do tego zasiłku zostało ograniczone. Kwestie związane z tym tematem reguluje Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych...
Czytaj więcej

W jaki sposób ZUS oblicza wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?

Na wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy składa się tzw. część socjalna, jednakowa dla wszystkich oraz część zależna od długości stażu pracy i wysokości uzyskiwanych przychodów (wynagrodzeń). Zasady ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy definiuje art. 62 ustawy emerytalnej. Na mocy tych przepisów,  wysokość renty z tytułu...
Czytaj więcej

Do końca kwietnia 2013r. mamy czas aby sprawdzić dokumenty rozliczeniowe ZUS za 2012r.

Płatnik składek jest zobowiązany zweryfikować poprawność danych w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. A więc do 30 kwietnia mamy czas aby sprawdzić poprawność wszystkich danych zawartych w raportach rozliczeniowych za 2012r.( wynika to...
Czytaj więcej

Terminy rozliczenia z ZUS?

W przypadku gdy nie zatrudniamy pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i rozliczamy się z ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Jeśli natomiast zatrudniamy pracowników (nawet jednego) rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia....
Czytaj więcej

Kto ma ulgę w składkach ZUS? (preferencyjne warunki)

Osoby rozpoczynające działalność po raz pierwszy, mają prawo do opłacania preferencyjnych składek na ZUS. Zgodnie z przepisami dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r. w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie...
Czytaj więcej