Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

KONKURS „Lato, lato…”- Zapach lata” – regulamin

Zapraszamy do kolejnego konkursu pod wspólnym hasłem „Lato, lato”. Tym jednak razem konkurs podzielony jest na dwie części. W związku z tym każdy znajdzie dla siebie odpowiednią formę. Do wygrania perfumy w związku z czym konkurs jest „pachnący” :)

perfumy 2

 

Oto główne zasady:

1. Wybierz formę (można brać udział w obu formach)

a) prześlij zdjęcie pt. „ZAPACH LATA” – nagroda nr 24

b) dokończ zdanie: ” Zapach lata kojarzy mi się z …” wpisując w komentarzach pełne zdanie – nagroda nr 8

2. Polub nasz profil na FB i udostępnij informację o naszym konkursie

3. Konkurs trwa od 09.07.2013 do 14.07.2013

 

 

KONKURS   „Lato, lato…”- regulamin

perfumy 31. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Lato, lato…”(dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „BnB Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Krzesimowie 153, 21-007 Mełgiew, właściciel portalu www.kobietawbiznesie.com.pl (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl

perfumy 41.5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

1.6. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Tytuł konkursu: „Lato, lato…”. Temat: „Zapach lata”

2.2. Forma:  Udział w konkursie można wziąć w dwóch formach, bądź w jednej wybranej.

2.2.1. Konkurs fotograficzny.

2.2.2. Dokończ zdanie: ” Zapach lata kojarzy mi się z …”.

2.3 Sposób zgłoszenia:

Konkurs fotograficzny.  Zgłoszenie z załączonym zdjęciem/-ami, zgodnym z tematem przewodnim „Zapach lata”, należy wysyłać e-mailem na adres: konkurs@kobietawbiznesie.com.pl. W jednym zgłoszeniu można wysłać 1- 3 zdjęć.  Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG.W tytule e-maila należy podać: tytuł konkursu oraz swoje imię i nazwisko.

Dokończ zdanie: ” Zapach lata kojarzy mi się z …”. Odpowiedź na pytanie należy wpisać w komentarzu do artykułu związanego z Regulaminem tego konkursu na portalu www.kobietawbiznesie.com.pl.

2.4. Czas trwania: Możliwość wysyłania zgłoszeń konkursowych trwa od 09.07.2013 do 14.07.2013 do godz. 23:59.

2.5. Ogłoszenie wyników: Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone  15.07.2013 r. na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

2.6. Nagroda: Nagrodę stanowią dwa opakowania perfum marki Lambre.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić stronę www.kobietawbiznesie.com.pl na portalu społecznościowym facebook i udostępnić informacje o konkursie na swoim profilu. Następnie przesłać zgłoszenie do konkursu (określonej w punkcie 2.2), które tematycznie będzie związane z tematem przewodnim tj. „Zapach lata”.

3.2. Laureatów wybiera Redakcja. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: zgodność z tematem konkursu, jakość i sposób przedstawienia sytuacji.

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika, będą przetwarzane przez Organizatora, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora fotografii zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przesłanie pracy konkursowej wiąże się z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz organizatora konkursu.

3.6. Dyskwalifikacja: Zgłoszenia muszą być unikalne, stworzone specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. Dyskwalifikowane będą również zgłoszenia bez podania w temacie e-maila nazwy konkursu oraz imienia i nazwiska autora. Zdjęcia w bardzo złej jakości nie będą publikowane.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2.

4.2. Zwycięzcy konkursu powiadomieni  zostaną o wygranej w dniu 15.07.2013r. poprzez publikację informacji o zwycięzcach na stronie www.kobietawbiznesie.com.pl.

4.3. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureatów w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników konkursu na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl  na adres Organizatora: „BnB Polska” Sp. z o. o., Krzesimów 153. 21-007 Mełgiew z dopiskiem w treści: Reklamacja – konkurs  „Lato, lato…”

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii przesłanych w ramach konkursu w formie pierwotnej oraz fragmentów tych fotografii.

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Napisał:

avatar

Redakcja to jednorazowy wpis wielu kobiet, które chciały w jakikolwiek sposób współtworzyć nasz serwis. Teksty sa zredagowane przez team autorów.

31 Komentarzy do “KONKURS „Lato, lato…”- Zapach lata” – regulamin”

 1. avatar MAREK P pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z zapachem koszonego siana !

 2. avatar Kasia pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z truskawkami

 3. avatar Madzia pisze:

  zapach lata kojarzy mi się z… zapachem grillowanej kiełbaski ( na którą czekam całą zimę:))

 4. avatar Ilona pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z robieniem wianków na łące razem z mamą i z zapachem ciasta rabarbarowego, które moja babcia robiła, gdy byłam mała :)

 5. avatar kasieńka pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z wolnością i przygodą, na spotkanie której pójdę choćby boso po przypruszonej rosą trawie…

 6. avatar Krysia pisze:

  1. zapach lata kojarzy mi się ze spoconymi ludźmi w zatłoczonym autobusie :(
  2. zapach lata kojarzy mi się z…chlorowaną wodą w basenie :(
  2. zapach lata kojarzy mi się z… morzem, piaskiem i smażoną flądrą :)

 7. avatar anulagadula pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z ogniskiem gdy przy płomieniach iskrzących się ogników rodzinnie wśród drzew w sadzie u babci, śpiewaliśmy piosenki, piekliśmy kiełbaski i ziemniaki, a najstarsi z rodu opowiadali historie wojenne – pełne miłości i romantyzmu ale i troski, smutku, strachu – takich chwil się nie zapomina.

 8. avatar Anna M pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się różnie bo w latach szkolnych to wakacje ( nie trzeba chodzić do szkoły) i zapach poziomek w lesie- ( właśnie w lesie ) a teraz to morze, nasze polskie morze i woda, plaża …..

 9. avatar Ewelina W. pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z pachnącym wrzosem…
  Z samochodem jadącym szybko po szosie.
  Ze złocistym promieniem słońca,
  Co żar na Ziemie gorący strąca.
  Z sosną, ze świrkiem, lipą i bukiem.
  Z obłokiem różowym znikającym za łukiem…
  Z przepięknym kwitnącym na polu kłosem.
  Z sercem co idzie za swoim głosem.

 10. avatar Katarzyna Wiśniewska pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z rześkim porankiem,pachnącym rosą, południowym słońcem, pachnącym sianem i zachodem słońca, pachnącym maciejkami.

 11. avatar Ilona T pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z dzieciństwem, które spędziłam na wsi.
  Dla mnie zapach lata, to zapach ciepłego powietrza, wymieszany z zapachem dojrzewajacego zboża i żniw (wszędzie wszechobecnego pyłu ;p).
  Ten zapach lata – to zapach wolności, wypoczynku, pracy i zabawy. Mój najpiękniejszy zapach dzieciństwa, którego wspomnienie podnosiło mnie na duchu szczególnie wtedy, gdy mieszkałam za granicą i bardzo tęskniłam za rodziną i krajem..:)

 12. avatar Jagoda pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z ogrodem pięknych kwiatów,z sadem soczystych owoców,z morską bryzą i wakacyjną przygodą:)

 13. avatar Maria pisze:

  Czym pachnie lato? Teraz, kiedy jestem dorosła, lato ładnie pachnie. W dzieciństwie pachniało jodyną, którą opatrywano mi pokaleczone od urwisowania kolana i łokcie. Wielka butla stała w spiżarni na oknie, żeby zawsze była pod ręką i żeby ostrzegać przed nadmierną brawurą. Babcia smarowała mi nią guzioł na czole, którego sobie nabiłam wysiadając z łóżka. U niej wysiadka była na prawo, w domu na lewo. Nim się przyzwyczaiłam – wakacje się kończyły.

 14. avatar Olga pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z malinami i soczystymi arbuzami, które przenoszą mnie do egzotycznego kraju i za każdym razem, czuję się jak w raju.

 15. avatar Justyna pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z zapachem świeżo skoszonej trawy oraz malin zmieszanych z jeżynami.

 16. avatar Agata pisze:

  Lato kojarzy mi się z zapachem trawy z poranną rosą i papierówkami nagrzanymi w słońcu, żółtymi słonecznikami, pachnącym siankiem i zapachem wody z jeziora, gdy zachodzi słońce. Zapachy te wyzwalają we mnie mocne wrażenia i emocje, a jednocześnie trąca nutką tajemniczości, bo lato kusi zapachem przygody i błogiego lenistwa. Ach.. i jeszcze zapach pieczonych drożdżówek z jagodami i przyjemna woń cynamonu z ryżu na mleku zapiekanego w piecu z jabłkami, to wspomnienia wakacji spędzanych u babci w dzieciństwie. A dziś lato, to zapach morza o zachodach i wschodach słońca, morska bryza, plaża, ja, mój maż, nasze maleństwo i truskawkowe lody :-). Lato kojarzy mi się z zapachem truskawki. Uwielbiam je i co roku z niecierpliwością oczekuję sezonu na te cudowne czerwone owocki. Nie wiem co one mają w sobie, że tak strasznie mnie do siebie przyciągają. Uwielbiam je jeść ich zapach i wszelkiego rodzaju kosmetyki z ich dodatkiem. Nawet moja córcia uwielbia bajkę pod tytułem „Truskawkowe ciastko”. Chyba ma to po mnie ;). Kiedyś gdzieś przeczytałam, że w dawniejszych czasach sądzono, że truskawki są tylko dla mężczyzn a kobietą przynoszą nieszczęście – dla mnie to paranoja ;). ja je po prostu kocham!!!! i każdego lata zajadam się nimi ile mogę. Mam to szczęście, że mieszkam niedaleko Kaszub a tu truskawki są najwspanialsze a ich zapach….jest niepowtarzalny. Lato to także zapach orzeźwiającej mięty z dodatkiem cytryny wymieszanej w lekko gazowanej wodzie – to jedyny napój, który w upalne dni dodaje ochłody i sprawia, że na naszym ciele pojawiają się dreszcze.

 17. avatar ANNA pisze:

  Lato pachnie słońcem,deszczem po burzy,skoszoną trawą, rozgrzanym piaskiem,olejkiem do opalania i wieczornym wiatrem po upalnym dniu.Lato ma zapach wspomnień z dzieciństwa–,sadem z zapachem liści czarnej porzeczki o poranku,suszonym koperkiem i ogórkami kiszonymi w kamionkach.Lato pachnie papierówkami,syropem malinowym zrobionym wedlug receptury babci i szarlotka mamy..Pachnie wsią to tam sie wychowałam i tu biegałam boso po łące bawiąc się w chowanego z dziećmi między sznurami prania powiewającego na wietrze.Zapachem łąki ukwieconej chabrami i złocieniami,śpiewem skowronka w oddali.Czyściutka i pachnąca posciel suszona na wietrze tej łąki w której błogo się śpi i ma cudownie bajeczne sny. Pierwsza milość ,beztroska,zabawa i długie spacery tuz po zmierzchu, to dla mnie także zapachy lata.

 18. avatar Alina pisze:

  Dla mnie zapach lata to czerwcowa truskawka. Czerwona, cudowna słodko kwaśna. Zerwana rano prosto z ogródka. Nie ma pyszniejszego i piękniejszego zapachu :)

 19. avatar "KONKURS "Lato, lato..."- Zapach lata" pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z tortem czereśniowym na moich urodzinach i imieninach, które obchodzę 21 czerwca w pierwszy dzień lata, mam na imię Alicja i ponieważ się urodziłam w pierwszy dzień lata to jestem w życiu osobą ciepłą i pogodną z dużym poczuciem humoru, a wracając do zapachu to konsumując ten tort pachną przecudnie jaśminy i niezapominajki, które uwielbiam.

  Alicja

 20. avatar Małgosia pisze:

  Na początku lipca powietrze wypełnia się zapachem farbowanych naturalnie kwiatów, które gorący wiatr przechyla to w lewo, to w prawo, Ten zapach hektarów łąk wypełnionych lawendą, i rumiankiem przeplatany gdzieniegdzie ostrym zapachem wrotyczu, zapachem spracowanego ciała, połączony z zapachem rozżarzonego asfaltu to właśnie zapach lata.

 21. avatar batonzo pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z rześkością powietrza po letniej burzy, maciejka pachnącą wieczorami, dojrzałym zbożem, soczystymi pomidorami zrywanymi prosto z krzaczka, ogórkami małosolnymi, herbatą z mięty i melisy, świeżutkimi ziołami z ogródka.

 22. avatar Magdalena Ś. pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z wakacjami na wsi, gdzie jak w tyglu mieszają się różne zapachy. Tuż po wschodzie słońca w powietrzu czuć ożywczą świeżość poranka, trawy jeszcze mokrej od porannej rosy, ciepłej wilgotnej ziemi. Ogród budzi się do życia, uwodząc zapachem kwiatów: piwonii, róż, upajającego jaśminowca. Na letników czeka śniadanie na stole ustawionym pod wiekowym orzechem, kusząc aromatem białego sera, masła, mleka prosto od krowy, świeżymi ogórkami i pomidorami, upieczonego w poniemieckim piecu chleba z chrupiącą skórką i zbożowej kawy. W letnie popołudnia króluje woń rozgrzanego asfaltu i piachu na drodze, obsadzonej słodko pachnącymi lipami. Bliskość lasu to upajające wonie żywicy i mchu. Psotny wiatr przynosi znad sadu kwaskowy aromat pierwszych jabłek, dojrzałych śliw, kompotu porzeczkowego gotowanego przez babcię i słodkiego miodu prosto z pasieki. Wieczorem lato pachnie plackiem drożdżowym z wiśniami, gotowaną kukurydzą z masłem i budyniem waniliowym. A nocą spowija nas dym z ogniska i zapach pieczonych ziemniaków. Latem w powietrzu czuć ulotną woń młodości i nadziei, spełnionych marzeń…

 23. avatar Iwona Matelska pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z zapachem suszonego siana, który unosi się w powietrzu i napawa nasze nozdrza, zapachem truskawek, które dojrzewały na słońcu, oraz intensywnym zapachem pięknych lilii, które rosną na moim ogrodzie.

 24. avatar Ola pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z seksem i feromonami buzującymi w powietrzu :)

 25. avatar Małgosia pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z z piękną , wspaniałą miłością niespełnioną
  i choć każdego roku zapach lata innymi walorami nęcił,
  właśnie tamtego lata nigdy nie wymażę z pamięci –
  i wróciła pewnego roku tamta miłość i stała się spełnioną-
  dzisiaj tej mojej wielkiej miłości jestem ukochaną żoną :)

 26. avatar Ola pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z seksem i feromonami buzującymi w powietrzu. :)

 27. avatar Madzia pisze:

  zapach lata kojarzy mi się z :Leżę sobie na polnej gdzieś drodze z dala od zgiełku, od stresu, od ludzi jakiś robaczek pędzi po mej nodze tak smacznie spałem, skubaniec mnie zbudził. Tuż obok łan zboża lekko się kołysze ciepły wiaterek traw końce dopieszcza jakiś skowronek swym śpiewem przerwał ciszę po niebie obłoczek leniwie się przemieszcza. A ja leżę skąpana w promieniach słońca wszystkie me troski zostawiając za sobą i mogłabym tak leżeć i leżeć bez końca, gdybym tak leżeć mogla jeszcze z Tobą…

 28. avatar Magda G pisze:

  Zapach lata to indyjską rzeczywistość. Na początku nie można wtopić się w klimat, nie można odnaleźć się pośród wszechobecnej muzyki, kolorów, zapachów i smaków. Przeszkadza unoszący się w powietrzu kurz. Potem odkrywam w Indiach magię, jestem nimi zaciekawiona. Oglądam jedwabne sari i kolorowe chusty na bazarze, poznaje tę kulturę i wtapiam się w nią. Zapach, początkowo jest na skórze dość obcy, tak inny.. Potem się ociepla, czuje się w nim bezpiecznie, z każdą minutą odkrywam w nim coś innego, intryguje. Razem z nim odbywam podróż, zgłębiam tajemnice. Przemieszczam się przez gorącą, wilgotną dżunglę, potem jest sucha, rozgrzana pustynia i równie suche powietrze. Podróż z zapachem ma wiele wymiarów, obfituje we wrażenia i jest naprawdę zmysłowy…

 29. avatar asiakali pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z ciepłym wiatrem pachnącym morzem.

 30. avatar Krystyna H. pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się z wolnością, przygodą, beztroską, radością, muzyką, tańcem i śpiewem, z grą na gitarze pod drzewem, z ogniskiem i zachodem słońca, z szaloną zabawą bez końca, ze śmiechem przyjaciół mi bliskich, bo lato brata
  wszystkich!

 31. avatar Iwona pisze:

  Zapach lata kojarzy mi się ze skoszoną trawą i truskawkami,
  świeżymi i soczystymi sezonowymi owocami.
  Dla mnie to także zapach grillowania,
  błogiego odpoczynku i na słońcu wylegiwania.
  To zapach kwiatów w ogrodzie i pieczonych bułek z jagodami,
  lato pachnie różnymi pięknymi zapachami.
  Gdy o wakacjach myślę, morska bryza mi się kojarzy,
  bo latem szum fal, gorący piasek mi się marzy.
  Lato pachnie kokosowym olejkiem do opalania, lodami,
  jaśminem, lawendą, cudownymi aromatami.
  Świeżą miętą i lasem zielonym,
  czystym powietrzem przepełnionym.

Zostaw odpowiedź

Komentarz