Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

KONKURS „Lato z dzieckiem” – regulamin

Regulamin konkursu Lato z Dzieckiem Edycja I

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma „BnB Polska” Sp. z o.o.  właściciel portalu internetowego KOBIETAWBIZNESIE.COM.PL , zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest promowanie Polski pod względem turystycznym oraz rodzinnych wakacji  w formie opowiadań (osobiste relacje z letniego wypoczynku z dzieckiem).
 3. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową http://www.kobietawbiznesie.com.pl
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do kobiet, zwanych dalej „Uczestnikiem”, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i statusu społecznego, które aktywnie spędzają urlop wraz z rodziną (dziećmi własnymi lub dalszymi członkami rodziny) na terenie Polski. 
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 1 pracę, wraz z kompletem zdjęć (przy czym uznaje się, że komplet 3 zdjęć to minimum dopuszczające do konkursu).
 4. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu musi podać dane osobowe (nie może to być osoba fikcyjna lub występująca pod pseudonimem), niezbędne w całym procesie konkursowym. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zgodą na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie adresowej Organizatora konkursu, a także na publikację tych danych (imię) wraz z artykułem konkursowym na stronie konkursu oraz wszystkich portalach będących własnością Organizatora.
 6. Dane osobowe NIE BĘDĄ udostępniane osobom trzecim (nie związanym z działalnością Organizatora).

 

Zasady konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zestawu konkursowego, składającego się z pracy konkursowej wraz z zestawem zdjęć.  Zestaw należy przesłać e-mailem na adres kontakt@kobietawbiznesie.com.pl . Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono potwierdzone za pomocą e-maila zwrotnego.
 2. Czas trwania konkursu – procedura konkursowa

Konkurs rozpoczyna się dnia 1 sierpnia 2012r. I trwa do 30 września 2012r.

 1. Ogłoszenie wyników następować będzie sukcesywnie z pośród nadesłanych prac, nie później niż do 15 października 2012 r.

 

Nagrody

 1. Nagrodą jest pendrive o pojemności 4GB
 2. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.
 3. Organizator przewiduje nagrody dla 5 najciekawszych relacji z letniego wypoczynku.
 4. Wszystkie opublikowane pracę mają szansę na nagrodę dodatkową – niespodziankę.  Aby otrzymać nagrodę dodatkową należy otrzymać jak najwięcej komentarzy pod swoja pracą na stronie głównej organizatora.
 5. Nagrody po zakończeniu konkursu zostaną przesłane pocztą na podany w mailu adres.
 6. Przesyłka pocztowa nie podjęta w terminie przepada na rzecz organizatora.
 7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej wartość pieniężną.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sposobem prowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej listem poleconym w terminie do 14 dni od momentu zamknięcia procedury konkursowej. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną poinformowane za pomocą listu poleconego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

 

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów przesłanych w ramach konkursu w formie pierwotnej oraz  fragmentów tych artykułów.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego (Kodeks Cywilny), a właściwym sądem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej

1 Komentarz do “KONKURS „Lato z dzieckiem” – regulamin”

 1. avatar Jagoda pisze:

  A do kiedy można dodawać komentarze ?

Zostaw odpowiedź

Komentarz