Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Konkurs „Dietetyczna kolacja” – regulamin

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Wkrótce zimowe kurtki i płaszcze trafią na kilka miesięcy do szaf, a my będziemy mogły zabłysnąć nowymi, wiosennymi kreacjami. Ale czy jest coś, co Ci spędza sen z powiek? Może martwisz się skutkami zimowego, wieczornego podjadania, świątecznego i karnawałowego łasuchowania? Co postanawiasz? Od jutra nie jem kolacji!

I to jest bardzo poważny błąd żywieniowy – twierdzi Wanda Szymanowska, autorka powieści ,,Lardżelka”.   Pomijanie posiłków spowalnia przemianę materii. Powoduje, że organizm przestawia się na system oszczędnościowy, powodujący gromadzenia tkanki tłuszczowej.   Kolację trzeba jeść codziennie! O godzinie 18? Nie! To tylko mit, legenda, stereotyp! Jeśli chodzisz spać po północy, to do tego czasu będziesz słaniać się z głodu.   Jedzmy kolację najpóźniej 3 godziny przed położeniem się do łóżka i nie obżerajmy się.     Konkurs polega na przesłaniu przepisu na zdrową kolację, dietetyczną i lekką wraz z fotografią.     Nagrodą w konkursie jest książka Wandy Szymanowskiej ,,Lardżelka” oraz gadżety ufundowane przez Wydawnictwo ,,Białe Pióro”.    

grubaska pzred lustremRegulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Dietetyczna kolacja” (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „BnB Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Krzesimowie 153, 21-007 Mełgiew, właściciel portalu www.kobietawbiznesie.com.pl (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Sponsorem nagród jest autorka książki „Lardżerka” jest Pani Wanda Szymanowska .

1.4. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

1.5. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl

1.6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

1.7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Temat: „Dietetyczna kolacja”

2.2. Forma: Praca pisemno – fotograficzna polegająca na przesłaniu przepisu na zdrową kolację, dietetyczną i lekką wraz z fotografią.

2.3 Sposób zgłoszenia: Zgłoszenie do konkursu należy wysyłać na adres e-mailowy: konkurs@kobietawbiznesie.com.pl W tytule maila należy podać: tytuł konkursu oraz swoje imię i nazwisko.

2.4. Czas trwania: Konkurs będzie trwał w dniach od 01.03.2015 r. do 14.03.2015r.

2.5. Ogłoszenie wyników: Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone 18.03.2015 r. na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

2.6. Nagroda: Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę książkową – 1 osoba. Nagrodą przeznaczoną dla laureata Konkursu jest książka: „Lardżerka” Wanda Szymanowska. Nagrodę ufundowała autorka książki – Wanda Szymanowska.

grubaska na łozku wycinanka3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić stronę www.kobietawbiznesie.com.pl na portalu społecznościowym facebook i udostępnić informacje o konkursie na swoim profilu. Następnie przesłać zgłoszenie do konkursu (określonej w punkcie 2.2),

3.2. Laureata wybierze Autorka książki. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: zgodność z tematem konkursu,

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Krzesimowie 153, 21-007 Mełgiew, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przesłanie pracy konkursowej wiąże się z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz organizatora konkursu.

3.6. Dyskwalifikacja: Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. Dyskwalifikowane będą również zgłoszenia niepełne (brak zdjęcia) oraz bez podania w temacie e-maila nazwy konkursu oraz imienia i nazwiska autora.

Lardzerka  front mała4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureat wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2.

4.2. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej w dniu 18.03.2015r. poprzez publikację zwycięzcy na stronie www.kobietawbiznesie.com.pl

4.3. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników konkursu na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl na adres Organizatora: „BnB Polska” Sp. z o. o., Krzesimów 153. 21-007 Mełgiew z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „.Dietetyczna kolacja”

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

grubaska6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów przesłanych w ramach konkursu w formie pierwotnej, fragmentów tych artykułów, a także ich modyfikację.

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, – nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem. – świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Autorką ilustracji jest Tinatin.

https://www.facebook.com/pages/Tina-Wieczorek/130289340389719?fref=ts

Napisał:

avatar

Redakcja to jednorazowy wpis wielu kobiet, które chciały w jakikolwiek sposób współtworzyć nasz serwis. Teksty sa zredagowane przez team autorów.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz