Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Darowizna samochodu w rodzinie

Umowa darowizny jest jedną z najpopularniejszych form przeniesienia własności na rzecz innych członków rodziny. Na jej mocy, darczyńca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnego świadczenia, a obdarowany – do jego przyjęcia. Poza darowaniem kwot pieniężnych, równie często dokonywane są darowizny samochodów. Jakich formalności należy dotrzymać, by skutecznie przekazać samochód innej osobie?

Co do zasady, umowa darowizny powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Istnieje jednak wyjątek, na podstawie którego jest ona ważna nawet bez zachowania formy aktu notarialnego, ale tylko wówczas, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli ojciec chce darować swojemu synowi samochód, może  zawrzeć z nim samodzielnie sporządzoną umowę. Darowizna nie będzie jednak ważna dopóki ojciec nie wyda samochodu synowi. W momencie, gdy syn otrzyma samochód, co będzie równoznaczne ze spełnieniem obietnicy ojca, umowa wywoła skutki prawne. Należy pamiętać, że umowa darowizny może być ważna nawet bez zachowania formy aktu notarialnego, jednak to odstępstwo dotyczy wyłącznie rzeczy ruchomych.

W umowie darowizny samochodu, powinny być zawarte określone informacje, zarówno odnośnie darczyńcy, jak i obdarowanego, ale także dotyczące samego przedmiotu darowizny. Do niezbędnych punktów takiej umowy należą następujące informacje:

  • miejsce i data sporządzenia umowy
  • dane darczyńcy i obdarowanego (imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego)
  •  informacje na temat pojazdu (marka, rok produkcji, nr silnika, nr nadwozia, moc silnika, nr rejestracyjny)
  • wartość pojazdu
  • termin, w którym pojazd został wydany albo termin, do którego będzie wydany

Zawarcie umowy darowizny wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego, który uregulowany jest w Ustawie o podatku od spadków i darowizn z 1983r. Jeżeli darowizna dokonywana jest w formie aktu notarialnego, wówczas podatek zostanie obliczony, pobrany i odprowadzony przez notariusza. Jeśli jednak umowa darowizny została zawarta w innym trybie, to obdarowany ma obowiązek zgłoszenia, samodzielnego obliczenia podatku i jego uiszczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

Umowa darowizny nie bez przyczyny jest tak popularna wśród najbliższej rodziny, którą ustawodawca całkowicie zwolnił z obowiązku zapłaty podatku. Osobami tymi są: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. A dodatkowo, za rodziców uważa się również przysposabiających, natomiast za zstępnych – także przysposobionych i ich zstępnych. Bycie w gronie najbliższej rodziny nie oznacza jednak, że jest się zwolnionym z jakichkolwiek obowiązków. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia samochodu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego tj. o chwili dokonania darowizny. To zgłoszenie następuje jedynie wówczas, gdy umowa darowizny nie została sporządzona u notariusza, ponieważ wtedy, to na nim ciąży ten obowiązek.

Co dzieje się w sytuacji, gdy obdarowany nie zgłosi nabycia własności rzeczy w wyznaczonym terminie? Konsekwencją jest utrata prawa do zwolnienia z podatku i rozliczenie się na zasadach przypisanych I grupie podatkowej. Nawet wtedy istnieje szansa, że podatku nie będzie trzeba płacić, o ile wartość darowanego pojazdu nie przekroczy kwoty wolnej od podatku (dla I grupy), która wynosi 9637zł.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz