Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jak sporządzić testament?

Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu. Jakie są ich rodzaje i jak napisać testament, by rodził skutki prawne?

Sporządzenie testamentu jest alternatywą dla dziedziczenia ustawowego, w przypadku, gdy chcemy rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci wedle naszego uznania. Testament jest oświadczeniem woli tylko jednej osoby. W związku z tym małżeństwo nie może spisać wspólnego testamentu. Niedopuszczalne jest również sporządzenie testamentu przez przedstawiciela. Oświadczenie woli może być dotknięte wadą, skutkiem czego testament staje się nieważny. Do wad pociągających za sobą nieważność testamentu należą:

  • sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji
  • oświadczenie woli pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod jego wpływem, treść testamentu byłaby inna
  • sporządzenie testamentu pod wpływem groźby

Na gruncie Kodeksu Cywilnego, testamenty dzielą się na dwie grupy: zwykłe i szczególne. Ze względu na to, że testamenty zwykłe są bardziej powszechne, skupię się wyłącznie na nich. Testamenty zwykłe znowu ulegają podziałowi na: testament holograficzny (własnoręczny), testament notarialny oraz testament allograficzny (urzędowy).

Testament holograficzny

Ten rodzaj testamentu musi być w całości sporządzony pismem ręcznym, własnoręcznie podpisany         i opatrzony datą. Testament nie może być napisany na komputerze ani na maszynie. Niedopuszczalne jest napisanie go przez pełnomocnika. Jest to najczęściej spotykana forma testamentu zwykłego.

Za testament można uznać również oświadczenie woli zawarte w liście, które spadkodawca kieruje do spadkobiercy. Aby jednak mieć cechy testamentu, list ten powinien zawierać podpis spadkodawcy i datę.

Testament notarialny

Taki testament sporządzany jest u notariusza, w formie aktu notarialnego.

Testament allograficzny

Zgodnie z ustawą, spadkodawca może sporządzić testament w formie ustnej, składając oświadczenie ostatniej woli  w obecności dwóch świadków oraz wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spisuje się w protokole z podaniem daty sporządzenia. Protokół powinien być odczytany spadkodawcy i świadkom, a później podpisany przez spadkodawcę, świadków oraz osobę, wobec której ostatnia wola została oświadczona.

Należy zauważyć, że każdy rodzaj testamentu zwykłego wywiera takie same skutki prawne i posiada jednakową moc prawną, czyli testament notarialny nie jest ważniejszy od tego, który został napisany własnoręcznie w domu.

Testament jest czynnością odwołalną. Dopóki żyje, testator może zmieniać jego treść. Jak można dokonać zmiany testamentu? Można to zrobić poprzez sporządzenie nowego oświadczenia woli, w którym poprzedni testament zostanie odwołany. Można również zniszczyć dokument lub pozbawić go cech ważności.

Co w przypadku istnienia dwóch testamentów? W takiej sytuacji, skutki prawne wywołuje testament napisany najpóźniej. W przypadku braku odwołania testamentu poprzedniego, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia wcześniejszego testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz