Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jakie są formalności przy składaniu wniosku o paszport?

Do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz warto pomyśleć o wyrobieniu paszportu po raz pierwszy lub z powodu zbliżającego się terminu utraty ważności. Do niedawna paszport był wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport. Gdzie obecnie możemy wyrobić paszport i jakich formalności musimy dopełnić?

Zgodnie z ustawą  z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych, paszport może uzyskać każdy obywatel polski.  Z dniem 17 stycznia 2013r. wprowadzona została istotna zmiana dotycząca organu właściwego do wydania paszportu. Zgodnie z art. 43 ustawy, organem właściwym jest wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie paszportu. Wniosek ten można więc składać w każdym biurze paszportowym w Polsce. Jeżeli chodzi o unieważnienie paszportu, organem właściwym jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania  na pobyt stały lub czasowy. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu 
za granicą jest konsul.

Paszport wydawany jest na okres 10 lat, dla osób powyżej 13 roku życia oraz na 5 lat dla osób do 13 roku życia. Paszport tymczasowy wydawany jest na okres w nim wskazany, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Jakie dokumenty są niezbędne do wyrobienia paszportu?

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
 2. Jedna kolorowa fotografia wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. Twarz musi zajmować ok. 80% zdjęcia oraz musi być ustawiona w pozycji frontalnej. Fotografowana osoba nie powinna mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, twarzy przysłoniętej włosami; powinna mieć naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
 3. Dowód wpłaty za paszport oraz do wglądu dokument potwierdzający prawo do zniżki
 4. Ważny dokument paszportowy, a w braku – dowód osobisty
 5. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o paszport przez osoby będące za granicą i nieposiadające numeru PESEL
 6. Odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o paszport przy zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Wniosek dotyczący paszportu dla osoby małoletniej składają jej rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden rodzic i jeden opiekun z pisemną zgodą drugiego rodzica/opiekuna potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ paszportowy lub notariusza. Przy składaniu wniosku obecność dziecka, które ukończyło 5 lat jest obowiązkowa.

Ile wynosi opłata za wydanie paszportu? Za paszport ważny przez 10 lat należy wnieść opłatę w wysokości 140zł. Ta opłata może wynosić 70zł , jeżeli należymy do jednej z grup, wskazanych w ustawie, której przysługuje 50% ulga. Ulga przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • uczniom od 13 roku życia i studentom

Opłata może wynosić również 30zł, w przypadku wydawania paszportu małoletnim do 13 roku życia:

 • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
 • realizującym obowiązek szkolny

W przypadku zgubienia lub zniszczenia paszportu z winy jego posiadacza, opłata za kolejny dokument jest powiększona o 200%.

Niektóre grupy są zwolnione z ponoszenia opłaty paszportowej:

 • osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych

Czas oczekiwania na wyrobiony paszport wynosi maksymalnie 30 dni i jest wskazany przez organ wydający dokument, w chwili składania wniosku. W przypadku planowania wyjazdu za granicę, warto upewnić się jakie są zasady dotyczące terminu ważności paszportu, na terenie określonego kraju. Niektóre państwa wymagają, aby w dniu przekroczenia granicy paszport był jeszcze ważny np. przez minimum pół roku.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz