Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Regulamin

 
Regulamin
I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego www.kobietawbiznesie.com.pl
II. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Kobietawbbiznesie.com.pl / Serwis – serwis informacyjny, którego właścicielem jest firma „BnB Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzesimowie.
 • Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Kobietawbiznesie.com.pl.
 • Konto –  dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Kobietawbiznesie.com.pl może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
 • Profil – miejsce w serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
 • Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego podana w procesie rejestracji na Kobietawbiznesie.com.pl
 • Komentarz – pisemne wyrażenie własnej opinii na wybrany temat przez Użytkownika Serwisu.
 • Artykuł- każda publikacja zamieszczona na serwisie Kobietawbiznesie.com.pl we wskazanym przez Redakcję miejscu.
 • Autor- twórca danej publikacji, podpisujący się z imienia i nazwiska pod Artykułem,
 • Redakcja- zespół Serwisu, sprawujący nadzór nad treścią i przekazem Serwisu
 • Ban- Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
 III. Zasady ogólne:
1. Użytkownik ma możliwość:
 • posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
 • zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta
 • dodawania komentarzy pod artykułami
 • wypowiadania na forum Serwisu
 • brania udziałów w konkursach/ rankingach itp.
2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
 • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 • obrażanie innych osób,
 • umieszczania reklam i promowania innych stron interbetowych bez zgody Redakcji,
 • przedstawiania oferty reklamowej na forum i w komentarzach bez zgody Redakcji,
 • umieszczanie materiałów pornograficznych w jakielkolwiek formie,
 • łamania  ogólnie przyjętych zasad etykiety,
 • wielokrotne umieszczenie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów
 • używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Kobietawbiznesie.com.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service)
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika Administratorzy Serwisu mogą zablokować na stałe konto Użytkownika
5. Administratorzy i Redakcja mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika nie spełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
IV. Rejestracja i konto
1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: www.kobietawbiznesie.com.pl
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
6. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Kobietawbiznesie.com.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
8. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim
9. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
10. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu Kobietawbiznesie.com.pl. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
11. Administrator Serwisu ma prawo do blokowania lub usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 V. Autorzy i publikacje
1. Za wartość merytoryczną i rzetelność przekazywanych informacji odpowiada Autor.
2. Autor deklaruje, iż publikowane Artykuły są jego autorstwa, a każde powoływanie się na innych twórców jest wyraźnie zaznaczone.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do skorygowania występujących w Artykule błędów, w szczególności błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
4. Usunięcie lub edycja Artykułu przez Autora jest możliwa tylko za zgodą Redakcji.
5. Artykuły publikowane w Serwisie podlegają wynagrodzeniu zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
6. Redakcja zastrzega sobie wyłączność na publikację Artykułów. Publikacja Artykułów na łamach innego medium jest możliwa tylko za zgodą Redakcji.
7. Autor wyraża zgodę na publikację części lub całości artykułu, na łamach innego medium na potrzeby działań marketingowych Serwisu Kobietawbiznesie.com.pl o których decyduje Redakcja
 VI. Dane osobowe i polityka prywatności
1. Rejestrując się w serwisie Kobietawbiznesie.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach administracji oraz na otrzymywanie treści reklamowych i newslettera wysyłanych przez Reakcję Serwisu na podany przy rejestracji adres email.
2. Użytkownik ma prawo do wglądu i usunięcia swoich danych osobowych w każdej chwili. Serwis Kobietawbiznesie.com.pl nie udostępnia pozyskanych o użytkownikach  danych (zwłaszcza adresów email) osobom trzecim.
3. Kobietawbiznesie.com.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Kobietawbiznesie.com.pl stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
 VII. Komentarze i oceny
1. Zarejestrowani Użytkownicy maja możliwość dodawania komentarzy do Artykułów, jak również wpisów na forum.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.
3. Administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów, jednakże uznanie treści za obraźliwą decyduje Redakcja.
4. Zabrania się kopiowania treści oraz materiałów graficznych a także wykorzystywania materiałów publikowanych w Serwisie w celach komercyjnych.
5. Zabrania się umieszczania w komentarzach i wpisów treści reklamowych bez zgody Redakcji
 VIII. Regulamin
1. Serwis Kobietawbiznesie.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez powiadomienia zainteresowanych.
2. Publikacja na łamach Serwisu wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 IX. Zastrzeżenia prawne
1.Kopiowanie, rozpowszechnianie tekstów i elementów ze stron Serwisu www.kobietawbiznesie.com.pl, w całości, lub części bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.
2. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy podejmują na podstawie informacji i usług udostępnionych na stronach www.kobietawbiznesie.com.pl oraz za komentarze Użytkowników i wypowiedzi publikowane na Forum.