Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czy możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną?

Dzień zawarcia związku małżeńskiego jest, co do zasady, dniem powstania małżeńskiej wspólności majątkowej. Oczywiście, możliwe jest ustanowienie innego ustroju na mocy umowy, która powszechnie nazywana jest intercyzą. Bywa jednak tak, że rozdzielność ustanawiana jest na mocy wyroku sądowego. W jakich przypadkach jeden z małżonków może o nią wnioskować  i czy możliwe jest, aby rozdzielność majątkowa była ustanowiona przez sąd z mocą wsteczną?

Wyrok, na mocy którego wspólność majątkowa przekształcona zostaje w rozdzielność między małżonkami, może być wydany tylko z ważnych powodów. Ustawodawca nie definiuje jednak wprost tego pojęcia, przez co każda sprawa tego rodzaju rozpatrywana jest indywidualnie. Z pomocą przychodzi jednak Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00 stwierdził, że „Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny„. Faktyczna separacja, w której pozostają małżonkowie, jest jedną z głównych przesłanek, które mogą decydować o ustanowieniu przymusowej rozdzielności majątkowej. Wówczas, małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego i nie mają realnego wpływu na wydatki drugiej osoby.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z mocą wsteczną, szczególnie wtedy, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu (art. 52 § 2). Pozostawanie w faktycznej separacji, według stanowiska Sądu Najwyższego, jest co do zasady, jedynym przypadkiem przemawiającym za ustanowieniem rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Sąd Najwyższy uważa, że separacja może powodować brak możliwości zarządu majątkiem wspólnym. W takim przypadku, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż wytoczenie powództwa, czyli z dniem, w którym wspólny zarząd nie był już możliwy. W wielu przypadkach, pozew o ustanowienie przymusowej rozdzielności z mocą wsteczną jest rezultatem trwonienia pieniędzy przez jednego z małżonków czy popadania w długi.

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną, nie jest jednak łatwe do uzyskania. Sąd, każdorazowo bierze pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, także możliwość ucieczki od ponoszenia odpowiedzialności za długi. Rozdzielność majątkowa nie może więc nastąpić z pokrzywdzeniem wierzycieli. Praktyka pokazuje, że pozew o zmianę ustroju majątkowego, często podyktowany jest chęcią uniknięcia egzekucji długów.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz