Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jakie podjąć kroki, gdy ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów?

Otrzymywanie zasądzonych alimentów w wyznaczonym przez sąd terminie oraz określonych kwotach, jest, z oczywistych względów, komfortową sytuacją. Problemy zaczynają się wówczas, gdy ojciec przestaje płacić alimenty, a egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Czy uzyskanie alimentów jest w tym przypadku możliwe?

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w sytuacji, kiedy zobowiązany uchyla się od płacenia alimentów, powinna być próba porozumienia się z ojcem dziecka. Ze względu na to, że często kończy się to niepowodzeniem, kolejny krokiem jest udanie się do komornika. I tutaj znowu  może okazać się, że komornik nie jest w stanie ściągnąć alimentów od ojca dziecka. W takim przypadku pozostaje już tylko ubieganie się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Uzyskanie takiego świadczenia jest jednak obwarowane określonymi warunkami, które muszą być łącznie spełnione. Po pierwsze, egzekucja alimentów przy udziale komornika musi być niemożliwa do osiągnięcia przez co najmniej 2 miesiące. Jeżeli komornik jest w stanie ściągnąć od dłużnika chociażby 50zł, wówczas nie otrzymamy świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Kolejną przesłanką jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Nie może on przekraczać 725zł, a liczony jest za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Na jaką kwotę możemy liczyć? Fundusz Alimentacyjny, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wypłaca świadczenie w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500zł. Jeżeli więc sąd przyznał na dziecko 350zł, otrzymamy 350zł, ale jeśli zasądził 700zł, wówczas kwota świadczenia wynosi 500zł.

Czy alimenty z funduszu przysługują niezależnie od wieku dziecka? Można się o nie starać, o ile dziecko nie ukończyło 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia przez niego 25 lat. Bezterminowo prawo do świadczenia przysługuje dziecku ze znaczną niepełnosprawnością.

Gdzie złożyć wniosek i jakie powinien mieć załączniki? Wniosek o świadczenie należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Konieczne będzie dołączenie do niego:

  1. uwierzytelnionej kopii dokumentu tożsamości osoby, która ubiega się o świadczenie
  2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny za poprzedni rok
  3. zaświadczenia komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji
  4. zaświadczenia o wieku dziecka
  5. zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, jeżeli dziecko ukończyło 18 lat
  6. orzeczenia o niepełnosprawności, o ile dziecko takie posiada

W przypadku braku płatności alimentów przez ojca dziecka, istnieją alternatywne rozwiązania, które w całości lub w części będą odpowiadać kwocie przyznanej przez sąd. W przypadku negatywnej decyzji wydanej przez Fundusz Alimentacyjny, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w ciągu 14 dni od otrzymania tejże decyzji.

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz