Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kiedy małżonek nie dziedziczy po zmarłym?

W przeważającej liczbie przypadków, małżonek dziedziczy po zmarłym. Istnieją jednak sytuacje,w których dzieje się inaczej, co skutkuje tym, że nie przysługuje mu prawo do majątku po spadkodawcy. W jakich sytuacjach małżonek jest wyłączony od dziedziczenia?

Pierwszą sytuacją, w której małżonek nie może liczyć na jakąkolwiek część majątku po zmarłym, jest fakt nieuwzględnienia go w testamencie przez spadkodawcę. Jak wiadomo, sporządzenie testamentu wyklucza podział spadku na zasadach zawartych w ustawie. Zgodnie z ustawą, małżonek nadal zachowuje prawo do zachowku, z żądaniem zapłaty którego może zwrócić się do spadkobierców testamentowych w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia spadku.

Małżonkowie mogą również zawrzeć umowę zrzeczenia się dziedziczenia uregulowaną w art. 1048 KC. Na jej mocy, małżonek, który dziedziczyłby ustawowo, zrzeka się swojej części spadku. Taka umowa może być zawarta wyłącznie za życia przyszłego spadkodawcy. Konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego, która jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Istotne jest wspomnienie faktu, że zrzeczenie się dotyczy wyłącznie dziedziczenia ustawowego. W praktyce oznacza to tyle, że nawet mimo zawarcia takiej umowy z przyszłym spadkodawcą, nadal można być spadkobiercą testamentowym. Skutki prawne umowy zrzeczenia się rozciągają się również na zstępnych (art. 1049 § 1 KC), a zrzekający się jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1049 § 2 KC).

Dziedziczenie jest wyłączone w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód. W takim wypadku nie mamy do czynienia ze statusem małżonka, a byłego małżonka, który z mocy ustawy nie ma prawa dziedziczyć po zmarłym. Takie same skutki wiążą się z orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu separacją. Mimo, że w takiej sytuacji nie dochodzi do rozwiązania związku małżeńskiego, małżonek traci prawo do spadku.

Wyłącznie małżonka od dziedziczenia może nastąpić również w drodze orzeczenia sądu. Nie ma on prawa do spadku po zmarłym, jeżeli ten wystąpił do sądu o orzeczenie rozwodu lub separacji z wyłącznej winy małżonka, a jego żądanie było uzasadnione (art. 940 § 1 KC). Takiego wyłączenia mogą żądać spadkobiercy ustawowi, którzy zostali powołani do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy. Powództwo może być wytoczone w ciągu 6 miesięcy od momentu powzięcia informacji przez spadkobiercę o otwarciu spadku, ale nie później niż rok od jego otwarcia (czyli od śmierci spadkodawcy) (art. 940 § 2 KC). Jest to termin zawity, który nie może być przywrócony przez sąd, a jego upłynięcie wiąże się z utratą uprawnień.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz