Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka czyli legalna niania

W dzisiejszym świecie kiedy wielu młodych rodziców nie może pozwolić sobie by siedzieć z maluchami w domu, niania staje się naprawdę popularnym zawodem. Dotychczas jednak większość pań trudniących się tą profesją pozostawała w szarej strefie zatrudnienia, nie mając z tego tytułu żadnych formalnych profitów, poza wynagrodzeniem wręczanym przez rodziców maleństwa. Od zeszłego roku przepisy się zmieniły i nianie mogą pracować legalnie, rodzicom zaś, którzy zdecydują się na legalne zatrudnienie opiekunki budżet opłaci składki na jej ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przepisy regulujące zatrudnienie niań zawarte są w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 50-53. Aby skorzystać z takiego uprawnienia, rodzice muszą spełnić warunki określone w przepisach ww. ustawy żłobkowej dotyczące m.in. wieku dziecka, wykonywania pracy i rejestracji umowy. Wobec niani  natomiast ustawa nie narzuca żadnych konkretnych wymagań np. w kwestii wykształcenia czy doświadczenia, wprowadzono natomiast na wszystkie osoby sprawujące opiekę obowiązek odbycia badań sanitarno-epidemiologicznych.

Jeśli więc chcemy by zatrudniona przez nas niania miała dostęp do świadczeń zdrowotnych i opłacone składki, przede wszystkim musimy sprawdzić czy spełniamy warunki kwalifikujące nas do uzyskania pomocy w kosztach jej zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaci składki niani jeśli łącznie spełnione będą trzy warunki: podpisanie umowy uaktywniającej i zgłoszenie niani do ubezpieczeń, zatrudnienie rodziców- oznacza to nie tylko pozostawanie w stosunku pracy, ale również świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, czyli umowy zlecenia,  lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Niestety prawo to nie będzie przysługiwać rodzicom, posiadającym gospodarstwo rolne. Ostatni warunek dotyczy dziecka które nie może być umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym lub być objęte opieka przez opiekuna dziennego.

Niania wedle ustawy może sprawować opiekę nad dzieckiem od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Umowa z nią zawarta musi zawierać informacje takie jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczba dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta, warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy. Zatrudniona na podstawie takiej właśnie umowy nianie musimy zgłosić do ZUS-u. ZUS od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składkę zdrowotną. W przypadku gdy kwota wynagrodzenia zawarta w umowie uaktywniającej będzie wyższa niż minimalna płaca, składki te opłaci rodzic od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy niania przystąpi dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, to składki na to ubezpieczenie będzie opłacał tylko rodzic na zasadach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.

W przypadku gdy któreś z rodziców utraci prace ZUS nie przestaje opłacać składek automatycznie, płaci je jeszcze przez trzy miesiące, o każdej jednak zmianie należy niezwłocznie informować.

Ważną informacją dla niań jest ta o konieczności rozliczenia się z fiskusem. Niania w tym wypadku rozlicza się sama mając do wyboru jedną z dwóch metod: rozliczyć podatek jednorazowo w zeznaniu rocznym i ewentualnie dopłacić lub wpłacać zaliczki miesięcznie. W obu przypadkach ani niania jako podatnik ani jej pracodawcy czyli rodzice dziecka nie muszą składać żadnych zawiadomień do urzędów skarbowych. Wynagrodzenie za zlecenie na podstawie umowy uaktywniającej, przysługujące niani jest kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rodzic nie pobiera więc od pensji niani i nie odprowadza do urzędu skarbowego zaliczek na podatek, jak też nie wystawia żadnego PIT-a. Od przychodów uzyskanych z umowy uaktywniającej niania musi rozliczyć się sama w formularzu PIT 36 do końca kwietnia następnego roku.

Wiele rodziców jak i niań wciąż nie decyduje się na zalegalizowanie zatrudnienia, bowiem konieczność odprowadzenia podatku jeszcze pomniejsza i tak z reguły niewysoki dochód opiekunek, jeśli jednak niani zależy np. na bezpłatnym leczeniu czy późniejszych świadczeniach warto się nad tym poważnie zastanowić.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz