Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Język obcy na sprawdzianie szóstoklasisty

Sprawdzanie biegłości językowej na sprawdzianie szóstoklasisty, obowiązkowe od 2015 roku, stawia nas w jednym rzędzie z innymi krajami europejskimi. Będziemy teraz mogli mierzyć umiejętności uczniów zgodnie z poziomami europejskiej skali biegłości językowej. Będzie można porównać naszych uczniów do innych dzieci uczących się języków obcych, głównie angielskiego. Sprawdzian oznacza, że uczeń musi zdawać egzamin z języka obcego, który obowiązywał go w szkole : angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski lub hiszpański.

Do końca września roku szkolnego, w którym zdaje test, musi poinformować dyrekcję szkoły o wyborze języka. Sprawdzian szóstoklasisty to europejski poziom A1, co, w praktyce oznacza, że uczeń rozumie proste pytania i instrukcje, potrafi takie pytania zadać i odpowiedzieć na nie ustnie i pisemnie. Potrafi również zrozumieć i wypełnić prosty formularz oraz poradzić sobie w podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Z drugiej strony sprawdzian nie oceni biegłości językowej indywidualnego ucznia. Da jedynie ogólny obraz, jak uczniowie po podstawówce radzą sobie z edukacją językową. Ma sprawdzić również efektywność systemu nauczania języka od pierwszej klasy i, oczywiście zmierzyć stopień realizacji podstawy programowej.

Sprawdzian będzie trwał tylko 45 minut i nie będzie miał części ustnej. Część pisemna będzie składała się z czterech sekcji, które sprawdzą rozumienie ze słuchu (ok.35%), znajomość funkcji językowych (ok.20%), znajomość środków językowych (ok.15%) i rozumienie tekstów pisanych (ok.30%). Ze schematu sprawdzianu wynika, że 65 % wartości punktów stanowi recepcja, czyli słuchanie i czytanie, gramatyka, która jest chętnie nauczana w polskiej szkole, stanowi ułamek sekcji znajomość funkcji językowych, bo ta sprawdza głównie leksykę. Funkcje językowe pośrednio służą sprawdzeniu umiejętności mówienia i interakcji. Jak wyglądają zadania i czy sprawią trudność naszym uczniom?

Najwięcej problemów sprawia uczniom słuchanie, ale jest ono obudowane bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym, co, w dobie kultury obrazkowej, stanowi duże ułatwienie. Uczeń ma np. wybrać, która ilustracja pasuje do słuchanego dialogu lub dopasować opisane przedmioty do miejsc. Funkcje językowe to np. dobieranie odpowiedzi do pytań lub wybór reakcji odpowiedniej do opisanej sytuacji. Środki językowe najczęściej sprawdza test wyboru. Trzeba uzupełnić lukę wybierając odpowiedni wyraz lub jego formę. Czytanie często zawiera ilustrowane ogłoszenia, które należy dobrać do dialogów lub proste opisy, do których trzeba dopasować tytuły. Większość zadań ma charakter dobierania do siebie elementów językowych i obrazkowych, co nie powinno sprawić przeciętnemu uczniowi większej trudności. Jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianu? Rzetelna realizacja nowej podstawy programowej powinna z sukcesem doprowadzić uczniów i nauczycieli do dobrego wyniku sprawdzianu, nie należy więc jakoś szczególnie modyfikować procesu dydaktycznego ucząc „pod sprawdzian”. Warto natomiast poświęcić więcej czasu na słuchanie i dobrze zapoznać uczniów z typami zadań, aby nie musieli zastanawiać się, co oznaczają poszczególne polecenia. Konieczne jest organizowanie próbnych sprawdzianów, aby uczeń opanował organizację czasu pracy i nie czuł się zagubiony pośród kilkunastu zadań.

Napisał:

avatar

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Metodyk, językoznawca i nauczyciel dzieci i dorosłych.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz