Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Przedszkole za złotówkę.

Od 1 września obowiązują zmiany wprowadzone dzięki nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zwanej ustawą przedszkolną. Zmiany są na tyle znaczące, że dotychczas poruszyły już wielu rodziców, wychowawców i dyrektorów dla których niektóre z nowości są naprawdę rewolucyjne i zmieniają dotychczasowy porządek i sposób funkcjonowania wielu z przedszkoli. Co się zmieniło i jaki ma to wpływ na nasze dzieci ?

Co z tą złotówką? Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego ustawa „przedszkolna” wprowadza od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin.” Do tej pory opłata ta była z reguły wyższa w zależności od regionu Polski. Rodzice, którzy już zdążyli być na pierwszych zebraniach w swoich przedszkolach, wiedzą iż kwestia ta rozwiązana jest za pomocą aneksów do umów zawieranych po przyjęciu dziecka do przedszkola. Opłata rzeczywiście wynosi 1 złoty za każdą dodatkową godzinę po zakończeniu realizacji podstawy programowej, co w niektórych przypadkach znacząco zmniejsza dotychczasowa opłatę. Przedszkola mają nie być stratne na zmniejszeniu opłat wnoszonych przez rodziców, bo w tej samej deklaracji Ministerstwo informuję, iż „aby zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.”

Zamieszanie wokół zajęć dodatkowych? Drugą informacją skutkującą zamieszaniem wokół tematu jest problem zajęć dodatkowych. Ustawą bowiem wprowadzono zapisy mówiące, iż rodzice nie powinni dopłacać do dodatkowych, „ponadprogramowych” zajęć przedszkolnych, Jednoznacznie wskazuje na to art. 14 ust. 5 i 5a, który mówi, że przedszkola nie mogą pobierać żadnych dodatkowych opłat poza ustalonym 1 zł.  Ministerstwo przekonuje,  iż nie oznacza to końca zajęć dodatkowych, „ przedszkole nadal może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe (czyli np. nauka języka obcego, szachy, garncarstwo czy taniec towarzyski). Opłaty dla rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może: powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć, podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi). Wszystkie powyższe formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Czy jednak możliwe jest by dokonać tych wszystkich zmian za 1 zł? Ciężko to sobie wyobrazić, dlatego wielu rodziców wciąż dobrowolnie chce do zajęć dodatkowych dopłacać , tworzą się fora, akcje protestacyjne, a na zebraniach burze mózgów wśród rodziców, których dzieci dotychczas uczyły się tańca, angielskiego czy gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu, a obecnie wciąż nie wiedza czy nauka ta będzie kontynuowana. Wielu z nich upatruje szansy na to w zapisie, iż ustawa „przedszkolna” nie dokonała zmian w zakresie zasad działania rad rodziców i ich kompetencji. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co sądzicie o wprowadzonych zmianach?

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz